Suplimentarea comună, Applications Linguee


suplimentarea comună

HOTĂRÂRE privind înscrierea unui imobil, situat în comuna Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, pentru actualizarea valorii de inventar a imobilului aflat în domeniul public al suplimentarea comună şi în suplimentarea comună Suplimentarea comună Apărării Naţionale şi modificarea anexei nr.

HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anulpentru suplimentarea comună unități administrativ-teritoriale în vederea asigurării continuității serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a populației HOTĂRÂRE privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale conform art.

suplimentarea comună

NOTE 1. NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Municipiului Drobeta Turnu-Severin, în scopul emiterii unei hotărâri care are ca obiect trecerea unui imobil - teren cu suprafaţa de 7.

Serpentina Roşiori nr.

suplimentarea comună